Tillerspenna

Under utgraving av en liten, lav haug ved gården Haugen på Tiller,ble det i året 1876 funnet en rund spenne av bronse dekorert med dyrehoder.
Spennen ble funnet sammen med perler i hvitt og grønt glass,samt rødbrent leire.
 
Grønt glass fra en såkalt sømglatter viste at haugen var fra en kvinnegrav. 

Minnesamling Jermunn Nordtiller

Jermunn Nordtiller gikk dessverre bort i Januar 2013. 

Hans nærmeste familie fant det naturlig at hans store premiesamling skulle bli værende i Tillergrenda og oppbevares på Flotten forsamlingshus.

Jermunn har svært mange medaljer og flotte pokaler som nå blir stilt ut på Flotten for å bære hans minne videre.

Ole J. Tiller - Tillers skytterkonge

 

Det har blitt hengt opp premiesamlinger på Flotten og vi ønsker å dele litt av historiene til de som har sine pokaler og premier oppbevart på Flotten.
 
Her er litt av historien om Ole Johansen Tiller

Lars Fiske - En gammel skilegende

Det har blitt hengt opp premiesamlinger på Flotten og vi ønsker å dele litt  av historiene til de som har sine pokaler og premier oppbevart på Flotten.

 
Her er litt av historien til Lars Fiske.

Badstua (Folkebadet) på Flotten

Idrettslaget og husstyret tok i 1950 iniativet til istandsetting av to-tre rom i kjelleren på Flotten. Behovet var begrunnet ut fra et sportslig synspunkt hvor det skulle være mulighet for dusj og vask i forbindelse med trening og stevner,men like viktig var den sosiale delen med tanke på dusj og badstue for allmenheten.