Oktoberfest 2018

Tiller Gårdsbryggeri har den store glede å invitere grendalagets medlemmer
med venner til Oktoberfest på Flotten bierstube lørdag 27. oktober 2018 fra klokken 18.00.

Dugnad Tiller gamle kirkegård

Som kjent har grendalaget tatt over ansvaret med å vedlikeholde den gamle kirkegården på Tiller.
Det blir dugnad onsdag 20. juni fra klokken 17.00 og utover noen timer.

Været