Olsokgudstjeneste Tiller gamle kirkegård

Til info blir det blir Olsokgudstjeneste på Tiller gamle kirkegård søndag 30. juli klokken 11.00
Offer: Menighetsarbeidet.
Tiller Sanitetsforening byr på kaffe og noe å bite i etter gudstjenesten.

Vel møtt.

Været