Utegudstjeneste på Tiller gamle kirkegård

Til info blir det utegudstjeneste søndag 29. juli kl. 11.00 på Tiller gamle kirkegård.
Denne dagen er det Olsok og tema vil dreie seg om det. 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i det fri.
Offer: Menighetsarbeidet.
 
Vel møtt.

Været